PADI's Underwater digital photographer
Kontakta mig så kan vi skäddarsy kursen efter dina behov.

Grundläggande kunskaper till avancerade inställningar och tips vid fotograrfering med kamera under ytan.
Teori , 3-4 timmar
Praktik på land
Dykplanering med motiv planering
2 dyk

Krav:
Openwater ( Jr. 12 år ) eller högre

Pris : 1 600 kr exkl. utr.