Bli en PADI-PRO med världen som din arbetsplats !

Allmän kursinformation
Divemasterkursen leder till den första professionella utbildningsnivån inom PADI. Kursen riktar sig till dig som vill inleda din professionella bana, men även till dig som är ute efter en högre kunskaps- och färdighetsnivå. I utbildningen ingår ledarskap, applicering av PADI´s utbildningssystem, dykteori på instruktörsnivå, problemlösning och mycket mera. Vi är stolta över dykskolans dykledarutbildning och ännu stoltare över dykskolans dykledare. Vissa arbetar vidare aktivt hos oss, andra etablerar sig utomlands medan vissa dyker vidare med en större kunskaps- och erfarenhetsbank i bagaget. Så som vi utför kursen tycker vi det är en stor kurs till ett litet pris.
Vad och vem är en PADI Divemaster?
Nedan följer en kort sammanfattning om vad det innebär att vara en Divemaster.
Exemplariska dykfärdigheter. Divemastern's kompetens kan användas vid demonstrationer till elever under pågående kurs.
"Rescue Skills". En Divemaster kan förutse, förebygga samt hantera dykrelaterade olyckor.
Professionella nivåer inom dykteori. Detta lägger grunden till problem hantering och lösning.
Kompetent certifierad assistent. Divemaster'n har en mycket betydelsefull roll vid dykutbildning.
Övervakning och ledning av certifierade dykare. Förmågan och kompetensen att leda redan certifierade dykare.
Ni ska göra kunskapskontroller som Ni arbetat med under era självstudier.
2 st. teoretiska slutprov
Räddningsträning / Rescue scenario
Fysiska vattentest på tid med poängbedömniong i form av, simma 400 meter, snorkla 800 meter, bogsera en dykare 100 meter samt trampa vatten.
Skapa en undervattenskarta med tillhörande nödfallsplan.
Genomföra ett eller flera av de olika divemaster relaterade program som finns i PADI's utbildningssytem.
Utföra ett "Equipment Exchange" under vatten för att simulera problemlösning.
Assistera instruktörer  både pool och hav under pågående kurser.
Öva och demonstrera dykfärdigheter i pool.
Förkrav :

  • Certifierad PADI Advanced Open Water Diver eller motsvarande från annan utbildnings organisation.
  • Certifierad PADI Rescue Diver eller motsvarande från annan utbildnings organisation.
  • Minimum 40 loggade dyk för att påbörja kursen. Minimum 60 loggade dyk innan certifiering.
  • Minimum 18 År.
  • Hälsodeklaration underteckand av läkare, ej äldre än 12 månader.
  • Uppdaterad första hjälpen samt hjärt/lung räddning, ej äldre än 24 månader.

Kursschema
I kalenderna finner Ni samtliga kursstarter för Råå Aqua Resort. Hittar ni ingen men d´vill gå så snart som möjligt , hör av er.
Divemaster kursen startar med en informations kväll där vi gemensamt sätter ihop individuellt schema för kursen. Det finns inget specifikt slutdatum på kursen då stora delar är självstudier samt egna praktiska moment. 
Pris Fr. 4995 kr ( beroende på antal DM-kandidater )
Literaturpaketet ca: 4200 kr
Följande ingår i kurspriset!
Kursen och alla moment tillsammans med Instruktören
Luftfyllningar.
Transport av utrustning i mån av plats.