Regulatorer
Regulatorn är det mest komplexa vi använder vid dykning. Fuktionen av denna är avgörande för ett säkert dyk. Regulatorn består av många små delar som slits pga att den är under högt tryck konstant och även när den inte används belastas fjädrar och oringar hårt.

Du kanske nylig skaffat en begagnad regulator. Då rekomederar vi åtmistånde en funktionskontroll innan du börjar dyka med den. Har du köpt regulatorn av oss är den alltid servad och kontrollerad och då krävs ingen åtgärd.

Prisexempel på service av regulatorer

 

Funktions kontroll av komplett regulator paket 195 kr
Service 1:a steg och 1 st. 2:a steg 695 kr
Service av Octopus 1 st. 2:a steg 195 kr
*Dvs. Service av ett komplett regulatorset inkl. man. & LP-slang 890 kr