Tänk om alla visste...

Nyhetsflöde
längst ner på denna sida

Länk till www.PADI.com
 Öppettider vinter 2019/vår2020
 Måndag           Stängt
 Tisdag           Stängt
 Onsdag           Stängt
 Torsdag
efter övr.kom på tel 15:00 -18:00
  Fredag OBS !  27/12 hemma och bygger hus. Ring så är jag på plats inom 10 min. Annars öppet  ca:12-18
  Lördag 28/12 ca:10-12
  Söndag            Stängt

Om ni behöver någon övrig hjälp eller boka kurs. Skicka ett sms till 0703107212 för snabbast svar
loading...

           Bildspel från Johannes L

Johannes L
vårt kära husvrak. 250 meter från land ligger vårt husvrak Johannes L. Stålbåten sjönk november 1979 när hon skulle lämna Helsingborgs hamn. Inga personer drunknade fast räddningsaktionen blev dramatisk. Vraket ligger på 1,5 - 8 meters djup med barbord sida mot botten och med kölen mot land. Från ytan till styrbords sida är där bara 1,5 meters djupt så både snorkling och dykning är lämpligt och roande. Här kan man se hur en stålbåtsvrak kan mångdubbla den biologiska massan avsevärt på ett sådant här område. Kom in till oss så visar vi vart du lämpligaste går i vattnet för denna upplevelse. Ni kanske vill göra ett provdyk tillsammans med oss på vraket.

Dyka i Öresund
Att dyka i Öresund kan kännas skrämmande för många. Skrönan om att det skall vara kallt och mörkt utan liv är en känsla många icke dykare har. Men vi som tillbringar vår tid här under ytan vet at så inte är fallet. Här är ljust och härligt med fina färger och öppet för oss alla som vill njuta av denna tillvaror. Här nedan ett litet Youtube klipp från två amatördykare som leker utanför stranden i Rydebäck på 4-6 meters djup med en Go-pro
.

Nyheter och information
Här nedan ligger lite blandade nyheter och information samt rapporter.
 

2017 > 03

Ålgräsängar är viktiga för miljön.
Länsstyrelsen har beställt en rapport om ålgräset i Skåne. Grovt sammanfattat ser det skapligt ut i Öresund, men inte i resten av Skåne, av olika orsaker. Ofta helt enkelt för att bottenmaterial eller vågklimat gör att ålgräset inte trivs. Ladda hem och läs om du är intresserad! Länk och Rapporten från 2005 Länk

Ålgräs i Skåne 2016 - Fältinventeringar och satellitbildstolkning
Under sommaren och hösten 2016 genomfördes fältinventeringar och satellitbildstolkningar ålgräs längs Skånes kust. Målet var att få så god länsövergripande kunskap om ålgräsets utbredning i Skåne som möjligt.
​Ålgräs (Zostera marina) är en av de viktigaste marina växterna i Sverige. Till skillnad från alger har ålgräset rötter och kan därför växa på så kallade mjuka bottnar, där sedimentet består av sand, finare grus eller lera. Där ålgräset växer skapas förutsättningar för många ryggradslösa djur och fiskar att få en plats att växa på eller att söka skydd och föda.
Ålgräsängar gör även annan nytta, som att stabilisera bottensedimentet med sina rötter, lagra kol i havsbotten samt att minska energin i vågrörelser och strömmar vilket bidrar till att minska erosionen. Ekosystemtjänsterna från välmående ålgräsängar har mycket höga värden.

I slutet av 1800-talet täckte ålgräset stora ytor på mjukbottnarna längs Sveriges kust. Denna kunskap kan vi tacka den danske marinbiologen Carl Georg Johannes Petersen för, som under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet gjorde många marina undersökningar längs svenska västkusten. Petersen nämner att ålgräs växte så djupt som ner till 15-20 meter. Idag växer ålgräset sällan djupare än sex meter på de flesta platser i Sverige, men i Skåne finns flera undantagsfall.
För att kunna bevara det ålgräs som finns idag och bidra till att det ökar, är det viktigt att följa dess utveckling. Länsstyrelsens fältinventeringar följde i många fall upp tidigare undersökningar och ger detaljkunskap om utbredning och utveckling på ett stort antal platser längs Skånes kust.
Satellitbildstolkningen var ett sätt att försöka överblicka utbredningen i hela Skåne, men i några områden behövs ytterligare fältbesök för att bekräfta tolkningen.
Utifrån undersökningarna drar Länsstyrelsen följande slutsatser:
I Skåne finns arealmässigt mest ålgräs och störst djuputbredning i sydvästra hörnet, grovt räknat från Helsingborg till Trelleborg.
Grundet Sjollen utanför Malmö undersöktes på vegetation för första gången och ålgräs hittades på alla tre transekter.
Skåne har många platser där ålgräs växer djupare än åtta meter. På några lokaler hittades ålgräs djupare än nio meter. Detta är ovanligt i Sverige. De djupaste noteringarna under 2016 var:
9,43 meter norr om Klagshamn
9,40 meter väster om Klagshamn
8,95 meter i norra Lommabukten
8,87 meter utanför Lomma
8,87 meter norr om Spillepengen
8,84 meter väster om Spillepengen
På några lokaler i Skåne tycks ålgräset har ökat och på några andra lokaler tycks det ha minskat under 2000-talet. Här är några minus och några plus.
- Mellan Viken och Domsten försvann ålgräset i mitten på 00-talet och ålgräset har ännu inte återkommit. Troligtvis hänger det samman med att bottensediment har eroderats bort från området.
- Utanför Lerberget hittades låga tätheter av ålgräs 2004. Under 2016 hittades inget ålgräs på de två undersökta transekterna.
- I södra Skälderviken hade ålgräs försvunnit på två transekter jämfört med 2004, men samtidigt hittades ålgräs nu på en transekt där det inte fanns 2004.
+ Stormen Per förde 2007 bort sediment och ålgräs öster Ystads hamn. Här har ålgräset återkommit sedan några år tillbaka.
+ Söder om Falsterbohalvön har undersökningar från 1995, 1996 och 2001 visat få fynd av ålgräs. 2016 hittades ålgräs på alla sju transekter från Måkläppen till Falsterbokanalen.
+ År 2000 syntes inget ålgräs på flygbildstolkningar i mellersta Lundåkrabukten. Under 2016 hittades här ålgräs om än med ganska låg täckningsgrad.
+ De undersökta transekterna i nordöstra Skåne hade liknande eller högre täckningsgrader 2016 jämfört med 2004.

Läs hela inlägget »

Torskarna arbetar hårt för att säkra nästa generation. Och det går ganska bra. Nästan aldrig har det varit så mycket lekande torsk i Öresund som nu.

Just nu är det mycket kärlek, eller kanske mer korrekt fortplantning, på Öresundsakvariet i Helsingör. I det stora stenrevsakvariet jobbar torsken hårt med att säkra nästa generation fisk.
De senaste veckorna har besökarna kunnat se det samspel som sker mellan hanar och honor under leken.
– Precis som i den mänskliga världen måste torskhannarna göra sig till för att honorna ska vilja para sig med dem. De spänner ut sina fenor och slåss med andra hanar och många blir ärrade och går ned kraftigt i vikt under leken, säger akvariechefen och havsbiologen Jens Peder Jeppesen.
Samma sak sker också ute i Öresund just nu men på akvariet kan man alltså se det på nära håll.
När honorna väl valt ut en partner ska rommen befruktas och det sker i en virvlande dans där hanar och honor simmar mycket nära varandra med könsöppningarna bara några centimeter isär.
I år är antalet lekande torsk i Öresund också större än vanligt enligt Jens Peder Jeppesen. Det är, enligt honom, resultatet av flera års stadig tillväxt av torskstammen i Öresund. Rapporter från turfiskebåtarna talar om fler lekstimm än på många tiotals år.
– Jag kan inte minnas att vi har upplevt så stora mängder av lekandet torsk förut. De större torskarna på 15-20 kilo är förvisso något färre i år men det måste absolut vara ett sundhetstecken för Öresund som helhet att vi upplever dessa stora mängder av torsk i mellanstorlekarna. Utvecklingen följer trenden från sommaren och hösten 2016 då vi fångade kolossala mängder av ungtorsk på 5-15 centimeter, säger Jens Peder Jeppesen.Länk

Läs hela inlägget »