Havsbotten utanför Kullen föreslås bli naturreservat

Ett nytt, marint naturreservat utanför Kullen ska skydda havsbotten och därmed gynna beståndet av fisk, sjöfågel och tumlare.
Länsstyrelsen Skåne föreslår ett nytt marint naturreservat för att skydda de djupa havsbottnarna utanför Kullen och Bjärehalvön. Detta för att värna den biologiska mångfalden bland de bottenlevande djuren.
Gynnar djurlivet
Det skulle gynna fiskbeståndet och möjligheten att fiska hållbart, menar länsstyrelsen, men även sjöfåglar och tumlare lär dra fördel av reservatet. Tumlarna som lever i det här området har utvecklat en nedåtriktad nos som man antar är en anpassning till att äta mer bottenlevande föda.
Mer liv än väntat
För två år sedan lät länsstyrelsen filma havsbotten på 300 platser i de djupa delarna av Kattegatt och upptäckte då att det finns gott om djur som gräver i bottnarna här, exempelvis musslor och koralldjuret sjöpenna, och att detta troligen gynnats av att man inte fått fiska i delar av området sedan 2009.
Mer skydd planeras
Nu går länsstyrelsen vidare med att bilda ett marint naturreservat utanför Kullen och Bjärehalvön, men mer exakt var och hur stort det blir är inte avgjort än.
Tidigare i år föreslog länsstyrelsen att ett större område i södra Kattegatt skulle skyddas som Natura 2000-område och så kallat Marine Protected Area enligt OSPAR (Oslo-Paris-konventionen), med syfte att öka skyddet för framför allt tumlare och sjöfåglar. Länk

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter