Kartering av bottenfaunan
i sydöstra Kattegatt 2014

Videoundersökning kompletterad med kvantitativa bottenhugg har använts för att kartera ett ca 1000 km2 stort område i sydöstra Kattegatt under september-oktober 2014. Undersökningen har skett på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne och syftade främst till att kartera två marina OSPAR-habitat - sjöpennor och grävande megafauna samt hästmusselbankar Modiolus modiolus.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter